Matematyka

Na naszych zajęciach dzieci dowiadują się, że matematyką można się bawić doświadczając jej. Pokazujemy, że matematyka jest wszędzie i można się z nią zaprzyjaźnić. W naturalny i bliski dzieciom sposób wprowadzamy je w świat nauk ścisłych.  Zachęcamy dzieci do wyjścia ze schematów myślowych i otwarcie na nowy kierunek myślenia.

MATEMATYKA EZO to zajęcia pozalekcyjne przeznaczony dla dzieci od 4 do 14 lat, które wprowadzają we wspaniały, abstrakcyjny świat nauki. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Matematyka EZO w tych 3 literach ukryty jest sposób  w jakim myślimy o matematyce EKSPERYMENTUJ ZROZUM OBLICZ!

Jego celem jest zaprezentowanie każdemu dziecku różnorodnych aspektów matematyki w sposób, który umożliwi mu badanie, dyskutowanie, próbowanie swoich sił, zabawę oraz rozumienie liczb, wielkości, kształtów i wzorów.

Matematyka EZO składa się z 8 poziomów nauczania.

Każdy poziom realizowany jest w przeciągu jednego roku szkolnego i składa się z 32 lekcji.

Zajęcia oparte są o autorski program, przygotowany przez matematyków i pedagogów.

W ramach zajęć zapewniamy:

 

  • kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne, budujący wiarę uczniów we własne możliwości, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
  • ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowana kadra matematyków
  • przyjemne i rozwijające ćwiczenia, gry i zabawy matematyczne
  • zadania przygotowyujące do konkursów matematycznych, organizowanych w szkołach podstawowych
  • materiały edukacyjne uwzględniające podstawę programową obowiązującą aktualnie w szkołach
  • bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Kasia: 605 827 815 | Ania: 506 407 668

Galeria

Zobacz nas w akcji